คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสงเปลือย สืบสานประเพณีลอยกระทง 2561

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

                                                                                                                       ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมงานประจำปี 2561 ณ หนองน้ำสาธารณะหนองดินจี่  บ้านหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ในงานท่านจะได้พบกับขบวนแห่นางนพมาศของทุกชุมชนในเทศบาลตำบลสงเปลือย และขบวนแห่นางนพมาศ
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีการประกวด นางนพมาศ และกิจกรรมมากมายภายในงาน กำหนดการเบื้องต้นดังนี้
         เวลา 15.00 น. เริ่มขบวนแห่นางนพมาศของชุมชนและมหาวิยาลัย จากบ้านหนองน้อย ไปยังหนองน้ำสาธารณะหนองดินจี่
         เวลา 17.30 น.พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง
         เวลา 18.30 – 22.30 น. ประกวดนางนพมาศ

*** จัดโดย เทศบาลตำบลสงเปลือย ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin