อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสัมมนา “เครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการชาวจีนโพ้นทะเลในไทยและผู้ประกอบการในมณฑลกุ้ยโจว”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 26 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ภาคีเครือข่ายได้จัดสัมมนา “เครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการชาวจีนโพ้นทะเลในไทยและผู้ประกอบการในมณฑลกุ้ยโจว” ในงานสัปดาห์การศึกษา จีน – อาเซียน ประจำปี 2021 เนื้อหางานสัมมนาเกี่ยวข้องกับการผลักดันความร่วมมือของผู้ประกอบการชาวจีนโพ้นทะเลในไทยและผู้ประกอบการในมณฑลกุ้ยโจว สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในไทยและในกุ้ยโจวแสวงหาความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งสนับสนุนมหาวิทยาลัยกุ้ยหยางในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและทางวิชาการรองศาตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มิตรภาพไทยจีนแน่นแฟ้นและสะพานเชื่อมความแน่นแฟ้นที่สำคัญที่สุดคือการค้า โดยคาดหวังว่าความ ร่วมมือด้านการศึกษา จะสามารถยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อยให้มีศักยภาพ และพัมนาไปข้างหน้าได้โดยในงานวันดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกล่าวในงาน ดังนี้ 1 . Mr. Lu Baoping เลขาธิการพรรคฯ ประจำมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง 2. รองศาตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์3. อดีตเอกอักคราชทูตจีนประจำประเทศไทย ฯพณฯ ท่าน Guan Mu 4. ประธานสมาคมหอการค้าไทยจีน นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ( Lin Xuqin) 5. ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยจีน นายวิเชียร เปียคง (Kuang Jinrong)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin