Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับหลักสูตร “การประกอบอาหารนานาชาติ” International Culinary Course” รุ่น 1 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายกาศการอบรม ซึ่งรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ หวยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น และในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ และสถาบัน House of Hospitality เข้าร่วมเป็นเกียรติในโอกาสนี้ วิทยากรโดย เชฟสุพจน์ สามสังข์ และในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนทำอาหารอย่างเข้มข้นตลอด 140 ชั่วโมง และอบรมภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 60 ชั่วโมง โอกาสดีๆ มีสำหรับทุกคนที่นี่…มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม”#เปิดอบรมหลักสูตร “ลูกเรือเข้ายาม ฝ่ายเดินเรือ”มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2564 เริ่มอบรม 18 ตุลาคม 2564 (2 เดือน) 240 ชั่วโมง (จันทร์ – ศุกร์) สถานที่อบรม : – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3 สัปดาห์ – ศูนย์ฝึกบางประกง (Simulator) 5 สัปดาห์ 👨‍🔧คุณสมบัติผู้สมัคร👨‍🏭1. เพศชาย อายุ 18- 40 ปี2. จบการศึกษาระดับ ม.3/ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป3. ผ่านการตรวจและรับรองจากแพทย์ ดังนี้ – ตาไม่บอดสี – ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี – ไม่เป็นโรคติดต่อ HIVสนใจ Inbox facebook หรือโทร 089 676 4993 คุณวินนี่06-6129-9598 กัปตันบอล083 649 2727 คุณฟุ้งเกียรติ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin