แถลงการณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ชี้แจงกรณี ผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 หลบหนีออกนอกรั่ว

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin