คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ที่อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

  

โดย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยโรงพยาบาลนามน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน ต่างสำนึกในพระราชกรุณาธิคุณและราชกรณียกิจแห่งบุคลิกภาพอันประเสริฐของพระองค์ และจะขอตั้งปณิธานว่าจะเจริญรอยตามพระราชปณิธานในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเอง สืบไป ดังที่ให้พระราชดำรัสไว้ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ทั้งนี้ในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมดีเด่น และมีจิตอาสา การแสดงและนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา การรับบริจาคโลหิตจากเหล่ากาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริการนวดแผนไทยจากโรงพยาบาลนามน

[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin