ขอเชิญชวนทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าแพรวา ผ้าภูไท เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เอกลักษ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ขอเชิญชวนทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าแพรวา ผ้าภูไท เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เอกลักษ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๖๔  

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin