ม.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมรับฟังการรายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
             วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และชี้แจงโครงการ ในการรับฟังการรายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผศ.ทรงกรด พิมพิศาล และคณะ นำเสนอรายละเอียดผลการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการฯ รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณะผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin