องค์การนักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสะสมระยะออนไลน์ KSU run with love 14 day challenge (14 – 28 ก.พ. 64)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
องค์การนักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสะสมระยะออนไลน์ KSU run with love 14 day challenge (14 – 28 ก.พ. 64) เป็นกิจกรรมรูปแบบ Virtual Run ซึ่งเป็นการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพร่างกาย ทางเลือกใหม่ แบบ New Normal ด้วยการเดินวิ่งสะสมระยะทาง ที่ไม่จำกัดสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น
สวนสาธารณะ หรือภายในมหาวิทยาลัย ด้วยเก็บข้อมูลจาก
App บนมือถือ 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃🏃🏃‍♂️🏃‍♂️🚶🚶🚶‍♂️🚶‍♂️👭👬

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin