ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนองบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง  ประกาศรับข้อเสนองบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.research.ksu.ac.th/?option=FileType&id=23&

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin