ม.กาฬสินธุ์ สอบคัดเลือกเพื่อการจ้างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ม.กาฬสินธุ์ งบประมาณ 2564 400 อัตรา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
วันที่ 11 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สอบคัดเลือกเพื่อการจ้างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 400 อัตรา แบ่งเป็นประเภท นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป โดยช่วยปฏิบัติงานดำเนินโครงการในพื้นที่ 20 ตำบล ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ตำบลภูดิน ตำบลเจ้าท่า ตำบลโคกสมบูรณ์ ตำบลดงลิง ตำบลลำปาว ตำบลธัญญา ตำบลหลักเมือง ตำบลหนองแปน ตำบลกุดค้าว ตำบลกุดหว้า ตำบลแจนแลน ตำบลจุมจัง ตำบลนาโก ตำบลบัวขาว ตำบลนามน ตำบลนาขาม พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตำบลนากอก และพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย ตำบลโนนหนามแท่ง ตำบลนาผือ ตำบลหนองมะแซว ซึ่งในวันสอบคัดเลือก ผู้เข้าสอบได้ผ่านการคัดกรอง ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามจำนวนอัตราที่กำหนดภายในเดือน มกราคม 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2564

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin