ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยว “เที่ยวภูปอ ไหว้พระ กินผัก พักโฮมสเตย์”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยว “เที่ยวภูปอ ไหว้พระ กินผัก พักโฮมสเตย์”
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ศาลากลางบ้านหนองแวงภูปอ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลภูปอ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดเสวนาเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์”และเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์” ในวันดังกล่าว นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ พูดคุยร่วมกับตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวเมืองน้ำดำ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ ชุมชนท่องเที่ยวสหัสขันธ์ไดโนโรด ชุมชนท่องเที่ยวเมืองฟ้าแดดสงยาง ชุมชนท่องเที่ยวเขื่อนลำปาวท่าเรือภูสิงห์ โดยสัมผัสวิถีชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองแวงภูปอ มาเที่ยวชม เดินชิม แวะช็อป ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่นเปิดบ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวภูปอ ไหว้พระ กินผัก พักโฮมสเตย์ พิกัด qr-code ในงานมีการออกร้านสินค้าการเกษตร กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา พร้อมทั้งมอบป้ายให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ร่วมรับประทานอาหารแบบพาแลงอีสาน พร้อมด้วยการแสดงโปงลางจากเยาวชนในท้องถิ่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin