ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin