ธันวาคม 22, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษาและเครื่องแต่งกาย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

อ่านต่อ »
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

อ่านต่อ »