มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอนามน ส่วนราชการ จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอนามน ส่วนราชการ จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
             เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ที่เฮือนนาดอนออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน นายพัฒนา พึ่งพันธ์ุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนอธิการบดี นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า โดยร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอนามน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin