บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ               ในเวลา 08.30 น.  ที่หอประชุมอำเภอนามน อำเภอนามน นำโดย ดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี นำบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอนามน เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ               และที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.นวลใจ โคตรแสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin