มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลุยงานวิจัยยกระดับทางวัฒนธรรม ผลิตสินค้าอัตลักษณ์ทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการทางศิลปวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแสดงและประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเมืองฟ้าแดดสงยางขึ้น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดงาน การจัดแสดงผลงานในครั้งนี ประกอบด้วย เสื้ออัตลักษณ์เมืองทวารวดี และการประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จำนวน 5 ชนิด คือ การปักผ้าลายธุง การปักกระเป๋าลายธุง การจัดทำโมบายจากธุง การจัดทำกรอบภาพธุง การจัดทำดอกไม้ประดับจากธุง ของกลุ่มผู้ประกอบการบ้านเสมา บ้านข้าวหลาม และบ้านหนองแปน โดยมีวิทยากรจากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ คุณศรินทร วงศาริยวาณิช คุณปฏิมา เหล่าชัย ดีไซเนอร์ห้องเสื้อปฏิมา และประธานกลุ่ม OTOP จังหวัดมหาสารคาม มาเป็นผู้สะท้อนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ทำงานวิจัยมาในพื้นที่ทวารวดี ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่ยังหลงเหลืออยู่ และนำเอามาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะจะช่วยในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชน โดยในยุคปัจจุบันการจะขับเคลื่อนงานอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีการสร้างองค์ความรู้และเอาองค์ความรู้นั้นไปสร้างเรื่องราวหรือสตอรี่ให้เกิดขึ้นซี่งจะนำไปสู่การค้าการลงทุนและการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ได้เข้ามาทำงานวิจัย และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได้เข้ามาร่วมให้ทุนในการทำงานครั้งนี้ ทั้งนี้การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแผนที่ทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทุนทางวัฒนธรรม ดำเนินการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม และยกระดับทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin