ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันประกวดภาพภ่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเชิงรุก โครงการย่อยการประกอบภาพถ่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ร.ต.อภิเดช จันทร์สว่าง ชื่อภาพ "ตำก้อน"
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ นายประยนต์ ช่างเกวียน ชื่อภาพ "ถนนคนเดินกุดหว้า"
รางวัลชมเชย นางสาวนันท์ณภัส สุวรรณเรือง ชื่อภาพ "รอยยิ้มนักสู้"
รางวัลชมเชย นางสาวกมลวรรณ รัชตเวชกุล ชื่อภาพ "ด้วยใจผูกพัน"
รางวัลชมเชย นางสาวนิตยาภรณ์ ศรีปัญญา ชื่อภาพ "ปลูกผักปลอดสาร"

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin