วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

               ในวันที่ 8 กันยายน 2563 มีกิจกรรมมากมาย อาทิ  การสัมมนาวิชาการโครงการยุวชนอาสา  การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานสัมมนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาวิชาการ “เพลงลูกทุ่งอีสานกับคนรุ่นใหม่ สร้างงานสร้างศิลปิน”  กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาชุด “ผ้าตุ้มขิดผู้ไทย” การเสวนากึ่งวิชาการ “ทิศทางหนังไทยในยุค New Narmal” การฉายหนังคัดสรรจาก ๓ ผู้ก ากับ 
               ในวันที่ 9 กันยายน 2563  วันดังกล่าวมีกิจกรรม  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป พิธีเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขบวนเชิญตรามหาวิทยาลัยกาฬสินธ แฟชั่นโชว์ชุด สักขาลายฝ้ายงาม จาก Local to Global พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครบรอบ ๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
**** ขอเชิญร่วมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า อีกมากมาย อย่าพลาด!!!!

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin