ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทุกท่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563  ในวันอังคารที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่ในเมือง  และ หอประชุมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่นามน 

คลิก….กำหนดการวันแม่-พื้นที่ในเมือง

คลิก….กำหนดการวันแม่-พื้นที่นามน

 

 

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin