Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจาสรย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และ พื้นที่นามน

 

คลิก….กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (ในเมือง)

คลิก….กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (นามน)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin