สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย (วันรพี) ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย (วันรพี) ครั้งที่ 5  ชิงรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ** สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์อภิเชษฐ เสมอใจ โทร 08 6858 7948 หรือเพจ facebook สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์ คลิก……..กำหนดการ คลิก……..หนังสือเชิญภายนอก-กำหนดการ-แบบตอบรับ  

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin