ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ด้วยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin