Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. #พื้นที่ในเมือง ณ วัดดงปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ #พื้นที่นามน ณ วัดป่าหนองหญ้าปล้อง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
หมายเหตุ – ผู้ร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย – บุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพื้นบ้าน – นักศึกษาแต่งการด้วยชุดนักศึกษาเรียบร้อย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin