ประชาสัมพันธ์ ไปยังบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประชาสัมพันธ์ ไปยังบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามคิวอาร์โค้ดด้านล้างนี้

https://itas.nacc.go.th/go/iit/xxcw7e?fbclid=IwAR237xTDMbPfQfPAA0bYVjbics-YD3YT5IWg2aoT0zlvlpadtU1D9rfo65U

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin