Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
                       วันที่ 24 มิถุนายน 2563 รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผศ.ศาตรา สหัสทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะทีมงานศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณครูพิศมัย แสงจันทร์เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคุณครูสลินดา โคตรภักดี รองหัวหน้าโครงการ English Programme , คุณครูวิชาญ น้อยเมืองเปลือย รองหัวหน้าโครงการ English Programme และคณะ อย่างอบอุ่น ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยที่ได้ให้ความสนใจในการจัดติวและสอบกับทางศูนย์ภาษากาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin