ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)  จำนวน 20  อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงาน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin