ประชุมหารือการดำเนินงานบริการสถานการณ์โควิด-19 เกี่ยวกับมารตการผ่อนปรนในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ทุกท่านทราบ ในการประชุมหารือมาตรการผ่อนปรน ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการแถลงผลการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารสถานการณ์โควิด-19 การขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกระยะ 1 เดือน (1-31 พ.ค.2563)  

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin