การรับสมัครนักศึกษา เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษา เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้มีรายได้ระหว่างการปิดภาคการศึกษา จำนวน 58  อัตรา 

รายละเอียด คลิกที่นี่

สมัครทางออนไลน์  job.ksu.ac.th          

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin