การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคค […]

การรับสมัครนักศึกษา เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศ […]