Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งมอบไข่ไก่ฟาร์มสุข ไข่ไก่ Happy chick           วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผศ.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งมอบไข่ไก่ฟาร์มสุข ไข่ไก่ Happy chick ให้กับ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงวิกฤตโควิด-19 มาตรการด้านการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชน โดยจะทำการบริจาคให้ประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin