มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับความอนุเคราะห์เอทานอลจากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัดเพื่อผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไปป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับความอนุเคราะห์เอทานอลจากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัดเพื่อผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์เอทานอล จำนวน 5,000 ลิตร จากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เผยว่า จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการรายงานสถานการณ์ของโรค ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ จนทำให้สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวและเกิดสถานการณ์ขาดตลาด ดังนั้นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขอนามัยบุคลากรและประชาชนทั่วไป จึงได้ผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตลอดจนส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับความร่วมมือจากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนายพนมพร เขตอนันต์ ผู้แทนบริษัทฯ มอบเอทานอล จำนวน 5,000 ลิตร มาเป็นส่วนผสม ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งเป้าการผลิตกว่า 20,000 ขวด ขนาด 50 มิลลิลิตร/ขวด และกว่า 1,000 ขวด ในขนาด 4 ลิตร/ขวด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ม.กาฬสินธุ์ผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไปป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ม.กาฬสินธุ์ผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไปป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับความอนุเคราะห์เอทานอลจากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัดเพื่อผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์เอทานอล จำนวน 5,000 ลิตร จากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์           รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เผยว่า จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการรายงานสถานการณ์ของโรค ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ จนทำให้สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวและเกิดสถานการณ์ขาดตลาด ดังนั้นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขอนามัยบุคลากรและประชาชนทั่วไป จึงได้ผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตลอดจนส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับความร่วมมือจากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนายพนมพร เขตอนันต์ ผู้แทนบริษัทฯ มอบเอทานอล จำนวน 5,000 ลิตร มาเป็นส่วนผสม ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งเป้าการผลิตกว่า 20,000 ขวด ขนาด 50 มิลลิลิตร/ขวด และกว่า 1,000 ขวด ในขนาด 4 ลิตร/ขวด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin