ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อชุมชน”ชิงเงินรางวัลมากมาย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”
*ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อชุมชน”
เป็นภาพถ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เช่น ในชุมชนหรือพื้นที่งานวิจัย ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการวิชาชีพและสุขภาพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์กับชุมชนหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น

** เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
** สามารถส่งผลงานได้ที่ อีเมล์ fotocontest2020@ksu.ac.th งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว ม.กาฬสินธุ์
** หมดเขตส่งผลงาน วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.

**ประเภทของรางวัล
– รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
– รางวัลชมเชย (มี ๓ รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์ www.ksu.ac.th และแฟนเพจ https://www.facebook.com /Kalasin.university/ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว ม.กาฬสินธุ์ (น.ส.ปนัดดา โมกขะรัตน์) โทรศัพท์ ๐ ๔๓๘๑ ๑๑๒๘ ต่อ ๕๑๒๐ ๐๘ ๘๕๕๗๐๓๓๙ 

คลิก…หลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดภาพถ่าย

คลิก….ใบสมัครประกวดภาพถ่าย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin