Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) กจ.2/1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในทีม Active Learning ประกอบด้วย 1.นายวายุ ยุบลเมฆ 2.นายแสงตะวัน ชัยเดช 3.นางสาวจิรารัตน์ ดรภาบุญ 4.นางสาวลัดดาวัลย์ ปรีประดิษฐ์ 5.นางสาวปิ่นมณี อุปพันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชว์ห่วย” ผศ.กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ กล่าวว่าการส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น ชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และได้เป็นตัวแทน เข้าไปแข่งขันระดับประเทศรอบ 16 ทีมสุดท้าย ในโครงการ “แมคโครมิตรแท้โชว์ห่วย” เป็นการแข่งขันการบริหารจัดการร้าน การส่งเสริมการขาย และจัดรูปแบบร้านค้าให้มีความทันสมัย โดยนักศึกษาต้องลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งจะประกาศผลการแข่งขันระดับประเทศในเดือนมีนาคม 2563 โค้งสุดท้ายในระดับประเทศช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin