เปิดรับสมัครแล้ว “ไกด์” อาชีพที่คุณก็เป็นได้ หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป จีน-อังกฤษ (บัตรบรอนซ์) อบรม 3 มี.ค. ถึง 9 พ.ค. 63 (เพียง 2 เดือนเท่านั้น)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin