คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา พบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในโครงการ “ยุวชนอาสา”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในโครงการ “ยุวชนอาสา”

วันที่ 13 มกราคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในโครงการ “ยุวชนอาสา” ซึ่งกล่าวรายงาน โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังจากนั้น ยุวชนจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้นำเรียนเสนอแผนงานต่อท่านนายกรัฐมนตรี โดยมี 1) นายวิรยุทธ แดงสาย นักศึกษาปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเสนอผลงานโครงการ “กุ้งเงินล้าน: ยกระดับกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์สู่ระดับโลก” 2) นางสาวกุลนิษฐ์ จันทราภัย นักศึกษาปีที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอผลงาน “ขยะแก้จน: การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” 3) นายอิทธกร อัฑฒพงษ์ นักศึกษาที่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ลูปส์ รีเสิร์ฟ ยัวร์ ไรด์ จำกัด ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เปิดโครงการและให้โอวาท หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษา ผู้บริหารกระทรวง ผู้บริหาร สถาบันการศึกษา ผู้แทนชุมชน คณาจารย์ และผู้แทนภาคเอกชน ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะยังได้จะเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการตัวอย่าง ในการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยมีตัวแทนนิสิต นักศึกษาและตัวแทนชุมชนกล่าวรายงาน และในเวลา 10.15 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการยุวชนอาสา ทั้งหมด 34 โครงการ ถือเป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีโอกาสได้นำเสนอโครงการดีๆต่อนายกรัฐมนตรี

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin