อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดนำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด และร่วม(MOU) “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
             รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากนั้น รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ก่อนที่ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบรางวัลการประกวดวาดภาพนำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น ต่อด้วยการแสดงในพิธีเปิดงานในชุดอเมซิ่งกาฬสินธุ์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีประจำเมืองต่างๆ จาก 18 อำเภอใน จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563 โดยผู้มาร่วมงานนอกจากจะสัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมทวารวดี กราบสักการะขอพรพระธาตุยาคูพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีมานับแต่ยุคทวารวดี อายุกว่า 1,400 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับโชคลาภส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว ยังได้เดิน กิน ชิม เที่ยว วิถีท้องถิ่นเมืองฟ้าแดด หมู่บ้านโบราณ สินค้าพื้นเมืองระดับพรีเมี่ยมจาก 18 อำเภอ ที่นำมารวมไว้ในบรรยากาศโบราณย้อนยุคที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเหมาะที่จะเป็นของฝากของขวัญให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin