องค์การนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายในกิจกรรมมีการประกวดขบวนพาเหรด ประกวดแสตนเชียร์ และประกวดเชียร์หลีดเดอร์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 

งค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายใน ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน กิจกรรมมีการประกวดขบวนพาเหรด ประกวดแสตนเชียร์ และประกวดเชียร์หลีดเดอร์ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬา ดังนี้ ⛹️‍♀️⛹️‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♀️
1. กีฬาเซปักตะกร้อ ชาย
2. กีฬาเปตอง ชาย – หญิง
3. กีฬาบาสเกตบอล ชาย – หญิง
4. กีฬาวอลเล่ย์บอล ชาย – หญิง
5. กีฬาฟุตซอล ชาย
6. กีฬาฟุตบอล ชาย
⛹️‍♂️?‍♂️⛹️‍♀️ติดต่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin