มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเข้าใช้งาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเข้าใช้งาน Login Name ด้วยบัญชีเดียวกับสมาชิกอินเทอร์เน็ตมหาลัยฯ  ตามด้วย @365.ksu.ac.th

คู่มือการเริ่มใช้งาน

LOGIN เข้าใช้งาน

คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Office 365 KSU

คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง Office 365 Pro Plus บนเครื่องคอมพิวเตอร์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin