ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 11

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
          คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 11 โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายพระราชกุศล ให้ทั้งสามพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง จากนั้นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครั้งนี้ มีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์, วิทยาลัยนาฏศิลกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคเขาวง, วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์, วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง, วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin