คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสโมสรลูกเสือลุ่มน้ำปาว อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. รุ่นที่ 1/2562

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
         ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือนิรัญญา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสโมสรลูกเสือลุ่มน้ำปาว ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 107 คน ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin