สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ Thai PBS จัดกิจกรรม FILM ON TOUR พร้อมเสวนาทางวิชาการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ Thai PBS จัดกิจกรรม FILM ON TOUR พร้อมเสวนาทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ อาคารกลางและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน ทาง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันกิจกรรม FILM ON TOUR ขึ้น โดยกิจกรรม FILM ON TOUR เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการสื่อศิลป์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระทางสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ขับเคลื่อนด้วยการการนำภาพยนตร์สั้นมาจัดฉายตามพื้นที่ต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้น และใช้ภาพยนตร์เพื่อขับเคลื่อนทางสังคมและเปิดพื้นที่การสื่อสารของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และ ในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้มาจัดฉายภาพยนตร์ร่วมกับภาพยนตร์สั้นที่ผลิตโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งนี้นอกจากการฉายภาพยนตร์แล้วยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “วัฒนธรรมอีสานในภาพยนตร์” และ อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ ( Work Shop) อีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน จากหลายหลายภาคส่วน เช่น อาจารย์และนักศึกษา เอกภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ครูและนักเรียน โรงเรียนคำพิมูล อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านหนองนกทา ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และบุคคลทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีเป็นประธานในการเปิดงาน โดยในกิจกรรม FILM ON TOUR ในช่วงเช้าเป็นการชมภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง อุ่น ผ้า-ทอ-รัก Spirit of Phutai โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัลไตแลนด์ โดย คุณสันติ แต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี และเรื่อง ภาพติดตา โดย พัฒนะ จิระวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี พร้อมกับเสวนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนกับผู้กำกับภาพยนตร์ หัวข้อ “วัฒนธรรมอีสานในภาพยนตร์” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณพัฒนะ จิระวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี คุณสันติ เต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี ผศ.ดร.ปรีชา สาคร นักวิชาการด้านภาพยนตร์ อ.ธีรนันท์ ขันตี หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่อง อุ่น ผ้า-ทอ-รัก Spirit of Phutai คุณ วีรพล คำสุวรรณ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง อุ่น ผ้า-ทอ-รัก Spirit of Phutai ขณะที่ช่วงบ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การเขียนบทภาพยนตร์ และ การผลิตภาพยนตร์ (Production) กับผู้กำกับมืออาชีพ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin