ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการเข้ารับการเสนอให้บริการแต่งหน้าทำผม บัณฑิต มหาบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin