ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๔ ปี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๔ ปี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
.
ภายในงานจะได้พบกับร้านค้า จำหน่ายสินค้าโอทอป รวมของดีเมืองกาฬสินธุ์มาจำหน่ายให้แก่ทุกท่านตลอดทั้งวัน กว่า ๔๐ ร้านค้า บริเวณด้านหน้าหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
.
ภาคเช้า 
– พิธีทำบุญตักบาตร
– กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
– งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
.
ภาคบ่าย
– กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
– ชมภาพยนตร์สั้น “Spirit of Phutai”
– ชมแฟชั่นโชว์ ชุด “Wonder of Thai Fabric”
– การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ วัยรุ่นกับผ้าพื้นเมือง
– การประกวดหนังสั้น หัวข้อ ผ้าไหมแพรวา
– การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัว ข้อผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหม
– การประกวดประเภทผ้าแพรมนผู้ไทยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin