ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 4 ปี 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin