ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่ในเมือง และพื้นที่นามน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อแสดงออกถึงความความจงรักภักดี

***********************************************************************************************

ขอเชิญร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่ในเมือง และ หอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่นามน

พื้นที่ในเมือง      เวลา 08.30 น. – 09.00 น.  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

                   เวลา ๐๙.๔๐ น. – 12.๓0 น. ร่วมกิจกรรมโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู”

                                                    (Filial Heart of Thailand Youth Project)

**************************************************************************************************

พื้นที่นามน       เวลา  08.30 น. – 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

                   เวลา ๐๙.๔๐ น. – 12.๓0 น.  ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day

**************************************************************************************************

**การแต่งกาย

          – ข้าราชการ และ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา     : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

          – บุคลากรมหาวิทยาลัย                                : ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า  หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า

          – นักศึกษาตัวแทนถวายเครื่องราชสักการะ            : ชุดสูท

          – นักศึกษาเข้าร่วมพิธี                                   : เครื่องแบบพิธีการ

คลิก กำหนดการ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin