บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดยนายพัฒนา พึ่งพันธ์ุ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพร และจะนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในระว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกันอย่างเนืองแน่นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin