กำหนดการ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin