งานหอพักสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2562

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
          ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. งานหอพักสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2562 โดยในวันที่ 3  กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น ได้ทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  และ งานหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่นามน ได้รับเกียรติจากนายพัฒนา พึ่งพันธ์ุ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร  ซึ่งได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เดินรับบิณฑบาต ในครั้งนี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin