Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ »