Tag: Tag: sdg7

Tag: sdg7

เชิญร่วมฟังโสเหล่ พลังภาพยนตร์ในการนำ SoftPower อีสานสู่สากล พร้อมชม เทศกาลหนังกลางแปลงมอน้ำดำ ณ ลานหน้าอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ม.กาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

Read More »
Tag: sdg7

อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จน ปรับปรุงผลงานความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ โยงใยสู้ชุมชนนักปฏิบัติ

Read More »
Tag: sdg4

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคู่เครือข่ายดูแลจิตใจในมหาวิทยาลัย

Read More »
Tag: sdg7

งานศิลปะและวัฒนธรรม ม.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์วัดป่าดงเมือง และถวายมุฑิตาในวาระ 50 ปีอายุวัฒนมงคล พระอาจารย์อุดล อัคธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง

Read More »
Tag: sdg10

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม. กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

Read More »